sorbates-mainsliderNo gluten, Vegan, No Corn syrup, No Soymik, Dairy Free, Non-GMO